Get Adobe Flash player

 

ผศ.กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา)

 

  


 

  

  

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2566 (29 ม.ค. 66)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 66)
รศ.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารชลาทัศน์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (20 ธ.ค. 65)
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา และถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย (5 ธ.ค. 65)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (26 พ.ย. 65)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2565 และได้กล่าวแนะนำตัว ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 9,000 บาท ในแก่นายกิจจา หลัดจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ ณ อาคารชลาทัศน์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 65)
โครงการพี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา (27 ส.ค. 65)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565 (4 ก.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และบุคลากรเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 (17 พ.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (26 เม.ย. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการพี่สอนน้องให้กับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (13 มี.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ได้จัดซ้อมย่อยรับปริญญา และปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 46 (13 มี.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ร่วมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนร่วมกันในการที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (11 มี.ค. 65)
รศ.สมพล ทุ่งหว้า พบปะนักศึกษา ระดับป.ตรี , ป.โท คณะรัฐศาสตร์ ,ป.โท คณะบริหารธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์ (18 - 19 ก.พ. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ขอขอบคุณ นายธีระพร ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่า หลักสูตร ศ.ม. และ อ.เยาวลักษณ์ ประโมทจะนีย์ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า M.B.A. และ ศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สงขลา ที่ ได้มาเยือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา (31 ม.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ขอพร พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา (27 ม.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ประชุมสาขาวิทยบริการเฉลิมพะรเกียรติ จังหวัดสงขลา (26 ม.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า พัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา (24 ม.ค.65)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 65)
เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 59 รูป ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา (5 ธ.ค. 64)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕ ทศวรรษ (26 พ.ย.64)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย " วันลอยกระทง 2564 " (16 พ.ย. 64)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรและต้นกาสะลอง (5 พ.ย. 64)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888