Get Adobe Flash player

ผศ.สืบพงศ์  ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 

 

 


  

 

 

 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี (26 พ.ย. 63)
ปฐมนิเทศโครงการนิติศาสตรบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่น11 (14 พ.ย. 63)
บันทึกเทปโทรทัศน์ วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (5 ส.ค. 63)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 2563 (3 ส.ค.63)
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร ร.10 (16 ก.ค. 63)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (12 ก.ค. 63)
10 ปี ม.รามคำแหง สงขลา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน (1 มี.ค.63)
โครงการ พี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา (29 ก.พ. 63)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 6/1 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา (29 ก.พ.63)
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 19 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน "รักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ ครั้งที่1" (2 พ.ย. 62)
วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 62)
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 62)
กิจกรรมบำเพ็ญ กุศล ร.9
ร่วมประชุม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (10 ก.ย. 62)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา (7 กย. 62)
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (15 ส.ค. 62)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 62)
โครงการพี่สอนน้อง (10 ส.ค.62)
วันรพี (7 ส.ค. 62)
ปฐมนิเทศระดับปริญญาโท 62 (21 ก.ค. 62)
ถวายพระพร ร.10 (9 ก.ค. 62)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2562 (2 ก.ค. 62)
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (25 พ.ค.62)
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ร.10 (6 พ.ค.62)
กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 9 (28 เม.ย.62)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888