Get Adobe Flash player

 

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 

 

  


 

  

  

วันที่ 30 กันายายน 2566 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี รศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา คณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาให้การต้อนรับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ม.รามคำแหง จังหวัดสงขลา ร่วมแนะแนวการศึกษาให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา
โครงการพี่สอนน้อง (19 ส.ค. 66)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค. 66)
คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ณ วัดบางศาลา ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสืบทอดเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree โรงเรียนวรนารีเฉลิม (20 มิ.ย. 66)
แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา (20 มิ.ย. 66)
แนะแนวการรับสมัคร ปริญญาตรีภูมิภาค 2566
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะบุคลากรเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2566 (29 ม.ค. 66)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 66)
รศ.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารชลาทัศน์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (20 ธ.ค. 65)
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา และถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย (5 ธ.ค. 65)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (26 พ.ย. 65)
นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 65)
โครงการพี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา (27 ส.ค. 65)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565 (4 ก.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และบุคลากรเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 (17 พ.ค. 65)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (26 เม.ย. 65)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888