Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า
(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา)

 

ประกาศ:: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค และ บรรณารักษ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(ท่านธำรงค์ เจริญกุล)เป็นประธาน
รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(ท่านธำรงค์ เจริญกุล)เป็นประธาน
รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา) เข้าพบ ท่านนายก อบจ. สงขลา ท่านนิพนธ์ บุญญามณี เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 ช่วงบ่าย เพื่อปรึกษาราชการต่างๆ
รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา) เข้าพบ ท่านนายก อบจ. สงขลา ท่านนิพนธ์ บุญญามณี เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 ช่วงบ่าย เพื่อปรึกษาราชการต่างๆ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888